VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH 103. CENTRA CIMIC/PSYOPS


Olomouc hostila konferenci NATO, KLIKNĚTE PRO VÍCE INFORMACÍ

středisko operací CIMIC

středisko operací PSYOPS

MOTTO

 • CREARE NON DESTRUERE
 • CREATE, NOT DESTROY
 • TVOŘIT, NE BOŘIT

cimic

MOTTO

 • DA MIHI LIBERTATEM AUT MORTEM
 • GIVE ME LIBERTY OR GIVE ME DEATH
 • DEJTE MI SVOBODU NEBO SMRT

cimic

Úkoly CIMIC jsou:

 • podpora mise velitele
 • monitorovat situaci v prostoru odpovědnosti
 • podpora rekonstrukce oblasti
 • mentorování úřadů místní vlády

Úkoly PSYOPS jsou:

 • oslabit odhodlání cílových skupin protivníka, či potenciálního protivníka klást odpor nebo vést aktivní bojovou činnost
 • přispět k celkovému hodnocení situace v prostoru operace z pohledu psychologického dopadu našich vojenských činností na příslušníky druhé strany
 • posílit podporu spojenců pro vytyčené politické a vojenské cíle
 • Získat podporu a spolupráci nezúčastněných a nerozhodnutých cílových skupin

Základní definice CIMIC zní:


Koordinace činnosti a spolupráce mezi velitelem a představiteli státní správy a samosprávy, včetně místního obyvatelstva a také mezi mezinárodními, národními vládními i nevládními organizacemi a agenturami pro podporu mise. Spolupráce probíhá na úrovní vzájemné komunikace a pomoci nejen organizacím, ale i jednotlivcům.

Základní definice PSYOPS zní:


Plánované a cílevědomé psychologické působení na cílové skupiny, prováděné v době míru, za stavu vnějšího ohrožení státu a v době války, zaměřené na cílové skupiny k ovlivnění jejich postojů a chování, pro dosažení politických a vojenských cílů stanovených představiteli státu a Armády České Republiky.

Cílem :

je vytvořit a udržovat vztahy mezi velitelem a civilními subjekty k vytvoření potřebných morálních, materiálních a taktických výhod vojenským jednotkám pro plnění stanovených úkolů.

Cílem :

je změnít přístup a chování cílových skupin tak, aby se shodovaly s vlastními operacemi, vytvořit důvěru a podporu vlastní mise a přispívat vlastní ochraně.

© 2008 - 2014 103. centrum CIMIC/PSYOPS, všechna práva vyhrazena.
Za obsah zodpovídá: kpt. Ing. Ondřej Šimčík, tel.: 973 401 183, autor článků "Novinky": npor. Mgr. Martina HUŠKOVÁ
správu zabezpečuje: nrtm. Aleš HEJRAL, tel.: 973 401 183.
Poslední aktualizace stránek byla provedena: 29.4.2015