Vítejte na webu 103. centra civilně vojenské spolupráce a psychologických operací

středicko CIMIC středisko PSYOPS

MOTTO

 • CREARE NON DESTRUERE
 • CREATE, NOT DESTROY
 • TVOŘIT, NE BOŘIT

MOTTO

 • DA MIHI LIBERTATEM AUT MORTEM
 • GIVE ME LIBERTY OR GIVE ME DEATH
 • DEJTE MI SVOBODU NEBO SMRT

Úkoly CIMIC jsou:

 • podpora mise velitele
 • monitorovat situaci v prostoru odpovědnosti
 • podpora rekonstrukce oblasti
 • mentorování úřadů místní vlády

Úkoly PSYOPS jsou:

 • oslabit odhodlání cílových skupin protivníka, či potenciálního protivníka klást odpor nebo vést aktivní bojovou činnost
 • přispět k celkovému hodnocení situace v prostoru operace z pohledu psychologického dopadu našich vojenských činností na příslušníky druhé strany
 • posílit podporu spojenců pro vytyčené politické a vojenské cíle
 • Získat podporu a spolupráci nezúčastněných a nerozhodnutých cílových skupin

Základní definice CIMIC zní:

 

Koordinace činnosti a spolupráce mezi velitelem a představiteli státní správy a samosprávy, včetně místního obyvatelstva a také mezi mezinárodními, národními vládními i nevládními organizacemi a agenturami pro podporu mise. Spolupráce probíhá na úrovní vzájemné komunikace a pomoci nejen organizacím, ale i jednotlivcům.

Základní definice PSYOPS zní:

 

Plánované a cílevědomé psychologické působení na cílové skupiny, prováděné v době míru, za stavu vnějšího ohrožení státu a v době války, zaměřené na cílové skupiny k ovlivnění jejich postojů a chování, pro dosažení politických a vojenských cílů stanovených představiteli státu a Armády České Republiky.

Cílem :

je vytvořit a udržovat vztahy mezi velitelem a civilními subjekty k vytvoření potřebných morálních, materiálních a taktických výhod vojenským jednotkám pro plnění stanovených úkolů.

Cílem :

je změnít přístup a chování cílových skupin tak, aby se shodovaly s vlastními operacemi, vytvořit důvěru a podporu vlastní mise a přispívat vlastní ochraně.

 

Centrum uvádí...

Publikováno: 15.6.2015 Autor: Pinkie

V návaznosti na průzkum veřejnosti, který odhalil významný zájem veřejnosti po informacích o činnosti vojáků, uvádíme další krátké video přibližující naši činnost.  ...

Centrum CIMIC/PSYOPS se prezentuje i audiovizuálně

Publikováno: 12.6.2015 Autor: Pinkie

Počínaje dnešním dnem disponuje centrum také videem, které ve stručnosti uvádí základní informace o našem poslání a důvodu založení. Na video se můžete podívat a v případě dalších dotazů nás můžete také kontaktovat.

Olomouc hostila konferenci NATO k otázkám psychologických a informačních operací

Publikováno: 11.6.2015 Autor: Pinkie

27.4.2015 • Celý uplynulý týden se představitelé Severoatlantické aliance a dalších partnerských zemí (PfP) vzájemně informovali o současném stavu a budoucích výzvách spojených s informačním prostředím moderní společnosti.

Poděkování velitele posádky Olomouc za spolupráci v roce 2014

Publikováno: 11.6.2015 Autor: Pinkie

V pátek, 16.1.2015, proběhlo v odpoledních hodinách setkání velitele posádky Olomouc, podplukovníka Mojmíra Jančíka s představiteli státní správy, samosprávy, politického a veřejného života. Přátelské shromáždění proběhlo tradičně v prostorách Vinárny Viola, v Domě armády Olomouc.

Nahoru